หน้าหลัก  พิพิธภัณฑ์ออนไลน์  นิทรรศการออนไลน์  นักสำรวจจิ๋วออนไลน์  วัสดุและคลังตัวอย่าง  ค่ายธรรมชาติวิทยา  ข้อมูลการเข้าชม
  ข้อมูลการเข้าชม
 ใบจองการเข้าชม
l พิมพ์แผนที่     

 

สถานที่
        องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี ถ.รังสิต-นครนายก         ต. คลองห้า อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120 โทร. 0-2577-9999

วัน เวลาการให้บริการ
        วันอังคาร - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.30 - 16.00 น.
        วันเสาร์ - วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.30 - 17.00 น. (หยุดวันจันทร์)
        ใช้เวลาเข้าชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ ประมาณ 45 นาที - 1 ชั่วโมง


อัตราค่าเข้าชม
        ผู้เข้าชมสามารถซื้อตั๋วได้ที่ด้านหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
        และด้านหน้าอาคาร พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ณ องค์การพิพิธภัณฑ์
        วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
  ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
    ผู้ใหญ่ / อาจารย์ ราคา 50 บาท
  ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
    ผู้ใหญ่ / อาจารย์ ราคา 50 บาท
  ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
    ผู้ใหญ่ / อาจารย์ ราคา 60 บาท
เด็ก เยาวชนและผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) เข้าชมนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาฟรี
(นักศึกษาระดับปริญญาตรี แสดงบัตรนักศึกษา)
อาหาร / น้ำดื่ม
        ชุดละ 30 บาท ประกอบด้วย (ข้าว + กับข้าว 2 อย่าง + น้ำดื่ม 1ขวด)
        ต้องการให้พิพิธภัณฑ์ฯ จัดอาหารต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์

การเข้าชมเป็นหมู่ / คณะ
        พิพิธภัณฑ์ฯ จัดวิทยากรแนะนำสถานที่ก่อนเดินชมแต่ไม่มีไกลด์นำชม
        ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่อยู่ประจำแต่ละพื้นที่ หากสงสัย
        สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อตอบข้อซักถามและให้ข้อมูลเพิ่มเติม

การแสดงทางวิทยาศาสตร์
        คิดค่าบริการเพิ่มคนละ 10 บาท (45นาที / รอบ) มีการแสดงทุกวัน
        วันละ 2 รอบ
  รอบแรก 10.00 - 10.45 น.
  รอบที่สอง 13.00 - 13.45 น.
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุดการแสดงทางวิทยาศาสตร์
  เรื่องธรรมชาติมหัศจรรย์ (ป.1 ขึ้นไป)


  เส้นทางการเดินทางมายังพิพิธภัณฑ์
 
ถนนวิภาวดี -รังสิต ขาเข้าจากสระบุรี เข้าได้ 2 ทางคือ
       1. เส้นทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลี้ยงซ้ายผ่านวัดธรรมกาย อ. คลองหลวง- หนองเสือ ถึงทางแยก แยกซ้ายไปหนองเสือ ให้เลี้ยวขวาไปพิพิธภัณฑ์ฯ ระยะทาง 2 กม. พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์อยู่ซ้ายมือ
       2. เส้นทางฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต เลี้ยวซ้ายถนนรังสิต - นครนายก เส้นทางเดียวกันกับ ดรีมเวิลด์ ดรีมเวิลด์อยู่ระหว่างคลอง 3 กับ คลอง 4 ตรงไปเรื่อยๆ สังเกตถนนวงแหวนตะวันออกค่อมอยู่ ตรงไปอีก 200 เมตร เจอสะพานคลอง 5 ลงสะพานชิดซ้าย เลี้ยวซ้ายเข้าซอยอีก 4 กม. เลี้ยวขวาเข้าเทคโนธานี (ถึงวงเวียนเลี้ยวซ้ายเข้าพิพิธภัณฑ์ฯ)

    ถนนวิภาวดี - รังสิต ขาออกจากกรุงเทพ ตรงมาจากดอนเมือง
       ตรงมาจากดอนเมือง ป้ายบอกทางพิพิธภัณฑ์ ฯ อยู่ซ้ายมือ สังเกตจะมี 2 สะพาน คือขวามือไปสระบุรี นครสวรรค์ ให้ใช้สะพานซ้ายมือ ปทุมธานี นครนายก ใช้เส้นทางรังสิต - นครนายก ตรงไป 15 กม. เส้นเดียวกับดรีมเวิลด์ ถึงสะพานคลอง 5 ลงจากสะพานเลี้ยวซ้ายเข้าซอยอีก 4 กม. เลี้ยวขวาเข้าเทคโนธานี (ถึงวงเวียนเลี้ยวซ้ายเข้าพิพิธภัณฑ์ฯ)
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร. 0-2577-9999
Copyright©2008-2009 All Right Reserved องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ. Powered by NOLP