ติดต่อเรา

Address

ชมรมดนตรีไทย มูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ
(ศร ศิลปบรรเลง)

อาจารย์ชนก สาคริก
เลขที่ 47 ถนนเศรษฐศิริ
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400


Phone

โทรศัพท์: 02 279 1509, 089 145 1328

Email

Email: chanoktuck@hotmail.com